fredag 11 januari 2008

SvD: För stort åsiktsspektrum i Sverige

Vi har de senaste åren fått vänja oss vid att en stor proportion av utspel från borgerliga ungdomsförbund, partiföreträdare och tyckare handlar om krav på att åsiktsfrihetens gränser måste krympas. Organisationer med felaktiga åsikter, som RKU, skall berövas statsbidrag, statsberoende organisationer som Afrikagrupperna skall inte knysta kritik mot EU:s frihandelsavtal - exemplen är många. Det skulle vara intressant att se en hel katalog på alla de debattörer, organisationer och åsikter som de senaste åren från högerhåll ansetts icke rumsrena. Vilka delar av vänstern skulle finnas kvar?

I en tidstypiskt antidemokratisk artikel i SvD ger sig nu Claes Arvidsson på ABF och syftet att skapa mötesarenor för en vänster i bred bemärkelse. Arvidsson kräver nu att regeringen agerar för att "statsbidrag bara ska ges om föreningens syfte är ”förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle”". Det är ganska häpnadsväckande att svenska liberaler, dessutom journalister (nå, anställd på en tidning, åtminstone) anser att deras uppgift är att kräva att utrymmet för politiska åsikter skall krympa i dagens Sverige.

Känns det bra, Claes Arvidsson?

9 kommentarer:

Kosmopoliten sa...

Aron, du missar helt poängen.

Debatten handlar om att människor med demokratiska värderingar inte är roade av att genom skattsedeln tvingas vara med och finansiera antidemokratiska gruppers verksamhet -därtill sker detta genom ABF:s försorg, en organisation som borde ha vett att hålla rent mot antidemokrater. Saken blir extra olustig när du och andra vänstermänniskor genast reflexmässigt börjar försvara antidemokraterna, istället för att ta avstånd från dem.

MartinE sa...

Lika lite som jag vill ge bidrag till anti-demokratiska organisationer på högerkanten vill jag ge bidrag till anti-demokratiska organisationer på vänsterkanten, så enkelt är det. AFA:s (eller liknande grupperingars) kamp mot den nuvarande samhällsmodellen är inte mer ädel än NSF:s.

Alex sa...

Vad menar ni? På vilket sätt skulle RKU, Arbetarmakt, SUF eller "den globala rättviserörelsen" vara odemokratiska rörelser?

Vad ni uttrycker är ingenting annat än liberal fanatism och modernistisk fundamentalism!
http://redundans.wordpress.com/2007/10/08/liberal-fanatism-och-modernistisk-fundementalism/

Leon sa...

Fast den viktigaste poängen är väl att den utomparlamentariska vänster som kan kallas anti-demokratisk om vi med demokrati menar parlamentarism och marknadsekonomi i extrem liten utsträckning vare sej söker eller får statsbidrag i nuläget. Det ligger lite i sakens natur att inte göra det om man anser sej vara autonom.
Så vad liberalerna vill dra in stödet till är i själva verket ABF, som visserligen stundtals är sjukt sossigt men knappast mot parlamentarismen.

Liberal sa...

Kosmopoliten, det finns en del av oss med demokratiska värderingar som inte är roade över att tvingas ge presstöd till odemokratiska tidningar som SvD och Neo. Saken blir extra olustig när andra högermänniskor genast reflexmässigt börjar försvara de antidemokratiska tidningarna istället för att ta avstånd från den.

Lika lite som jag vill ge bidrag till de antidemokratiska tidningarna som Neo och SvD vill jag ge det till NSF vars sämhällsmodell är lika ädel.

Calle sa...

Det bästa kanske vore ett samhälle utan partistöd och presstöd, så får alla finansiera sina egna intressen och så slipper vi alla sådana här diskussioner, och kan därtill sänka skatten?

Alex sa...

Jättesmart, för då kommer bara de rika i än större utsträckning ha råd att bedriva opinion.

Kosmopoliten sa...

"Vad menar ni? På vilket sätt skulle RKU, Arbetarmakt, SUF eller "den globala rättviserörelsen" vara odemokratiska rörelser? "

Du tycker alltså att RKU:s uttalade stöd för tex den Nordkoreanska kommunistdiktaturen inte visar att de är antidemokrater?

Och SUF:s kampanj att slå sönder Centerpartiets lokaler är inte heller den antidemokratisk?

erik rune sa...

Trollordet är "demokratisk". På liberaliska betyder det att man oreserverat stödjer det bestående. Kritik mot samhället (hur demokratisk den kritiken än kan vara) blir då per definition "antidemokratisk". Liberaler vill ha ett smalt utrymme för kritik och debatt. När en liberal använder ordet "demokratin" bör man bereda sig att göra motstånd och försvara friheten.