fredag 7 december 2007

Go, man, go!

Av alla effekter som min bok gett, tillhör Per Schlingmanns intresse för Trondheimsmodellen till de mest oväntade. I sann Trondheimsanda skall jag ärligt säga att jag blir glad oavsett vilket parti som förverkligar den här politiken. Och låt mig också påstå att moderaterna skulle ha mycket att vinna på att vända bort ifrån privatiseringar i traditionella offentliga verksamheter. De skapar i många fall onödiga kostnader, och oreda för personal och kommuner. Fall som dessa kommer att dyka upp även om kvalitetskontrollen blir bättre och det skadar de partier som genomför privatiseringarna. Det upprör även de höginkomsttagare som är moderaternas sociala kärngrupp.

I det fallet borde det vara lätt för de nya moderaterna att göra en analys av vinster och förluster om man överger privatiseringspolitiken: man kommer få ett antal ilskna företagare i vård- och skolbranschen på halsen. DN:s och SvD:s ledarsidor kommer få krupp. I övrigt har man en god chans att vinna nytt förtroende i väljarkåren. Faktum är att sätta stopp för privatiseringarna och demokratisera den offentliga sektorn förmodligen är det billigaste sättet för moderaterna att åstadkomma en sådan förbättring i relation till Sveriges väljarkår. Att det sedan borde satsas mer pengar i den offentliga sektorn är delvis en annan fråga. Det finns en betydande risk att anställda, när de väl får mer inflytande, också påvisar effekten av nedskärningar och med rätta kräver att det äntligen satsas på deras verksamheter. Här har ju privatiseringarna fungerat bra för den som velat skära ner - inte för att de sparar pengar, men för att de flyttar frågan till en annan nivå. Det synliga ansvaret hamnar på det enskilda företaget istället för hos kommunen, och i enlighet med marknadslogiken kan både politiker och företagare låtsas som det är medborgaren som valt fel istället för att erkänna att resurserna inte räcker till.

Allra först, tror jag moderaterna internt behöver övertygas om att linjen är rätt. Det har, som bekant inte gjorts några större utvärderingar av privatiseringarna. Beställ en riktig utredning utan skygglappar i samtliga verksamheter. Några hintar av problemen med den privatiserade skattefinansierade verksamheten kan man redan nu få i Klas Rönnbäcks Privatiseringarnas pris. Den är tämligen snustorr och definitivt seriös - långt ifrån den ideologiska soppa som man kan förvänta sig. Men alltför smal: mer empiri behövs.

Rent PR-mässigt är möjligheterna, efter år av socialdemokratiskt ointresse, väldigt goda. Naturligtvis måste det göras en offentlig poäng av den nya politiken. Ett sätt vore att moderaterna tar på sig att verkställa de sällan infriade löften som finns i Kommunals mönsterarbetsplatsprojekt. Här finns det dock en del som måste förändras på lokalnivå först, men det skall väl inte vara omöjligt.

Inga kommentarer: