fredag 10 oktober 2008

Flamman - första intervjun i svensk press med Hugo Chávez


Veckans nummer av Flamman - under brinnande finanskris innehåller artiklar om vad som bör göras just nu för att lösa den ekonomiska krisen, men också vad som kan göras för att undvika framtida kriser. Det är säkert kontroversiellt, men den slutsats jag drar av oförmågan att reglera finansmarknaden är att regleringar allena inte fungerar. En stor del av de enorma mängder kapital som flyter omkring måste socialiseras. Och det logiska steget - säkert reformistiskt i vissas ögon är att banksektorn borde socialiseras. Det kan inte rimligen heller ske enbart för att rädda bankerna nu -då får skattebetalarna enbart ta risker och dra åt svångremmen - utan måste innebära ett gemensamt ägande också i goda tider. Detta handlar ledaren om. Sedan har vi en rolig och unik (endast i papperstidningen) sak: den första intervjun i svensk press med Hugo Chávez. En av världens mest åtråvärda intervjuobjekt och en mäktig spelare i den multipolära värld som växer fram. Har ni inte Flamman redan, beställ numret på pren@flamman.se.

1 kommentar:

Jerker sa...

Tycker det var lite tråkigt att intervjun med Chavex egentligen bara upprepade saker som varit kända länge (kubanska läkare, förbättrad läskunnighet osv) men att det inte alls förmådde att ta upp punkter som verkligen är brinnande som t.ex. varför Chavez trots att han lovat att nationalisera flera stora privata företag fortfarande inte gjort det. Hade även varit intressant att se honom kommentera de brister som Human Rights Watch framförde i sin rapport innan de blev utslängda ur landet...