måndag 15 oktober 2007

Fackligt rådslag, Årsta

25 fackliga vänsterpartister träffades i Sveriges vackraste centrum - någon däremot? - Årsta. De samlades för att diskutera vänsterpartiets nya fackliga-politiska plattform, en diskussion som ser riktigt intressant ut, tycker jag.

Jag inledde med att tala om Trondheim och Norge. Diskussionen efteråt handlade mycket om skillnaderna gentemot Sverige – det norska LO är både mer offensivt och självständigt än det svenska, Senterpartiet ett mindre borgerligt parti än Miljöpartiet, Arbeiderpartiets dåliga siffror tvingade dem att tänka om, medan socialdemokraternas höga siffror verkar uppmuntra stillestånd etc. Allt detta gör en Norgesituation osannolik fram till 2010. Men man skall komma ihåg att den offensiv som inleddes efter 2001 i Norge hade förberetts, framförallt genom Fagforbundets idoga arbete under 1990-talet och andra processer som tagit fem eller tio år. Och det centrala: Som det politiska landskapet ser ut är det betydligt troligare att det sker vändningar på lokalplanet än nationellt. Det måste både byggas förtroenden och testas politik. Kanske borde vi ha ett, två, flera Trondheim. Oavsett det är jag övertygad om att nyckeln till framgång ligger i formulera projekt som är tillräckligt små för att lyckas och tillräckligt stora för att skapa entusiasm. Om allt detta, att få fram alternativ och rörelse snackade vi i trekvart.
Sen tog alla böcker slut.

Inga kommentarer: