torsdag 18 oktober 2007

Mästerligt, moderaterna

Hastigt inkallad till Studio ett - handlade om moderaternas förnyelse. Per Schlingmann, partisekreterare i moderaterna presenterade en opinionsundersökning som visar hur väljarna tycker om några av de frågor där moderaterna har ändrat politisk linje (eller snarare, politisk strategi). Förstås är det bara med frågor där en majoritet stödjer den nya moderata linjen,
vilket inte alls blivit resultatet om man ställt andra frågor. Några iakttagelser:
  1. I samtliga 10 frågor är det högavlönade Stockholmare som svarar mest rätt på frågorna ur moderat perspektiv. Med tanke på att det är förnyelse som vi talar om har sker denna förnyelse i mycket exakt samspel med de moderata kärnväljarna.
  2. Det finns ett grundmurat stöd för arbetsrätten bland borgerliga väljare. Men det är inte uteslutet att några svarar nej på frågan om de nuvarande rättigheterna för anställda skall vara oförändrade - för att de ogillar undantagen från LAS eller tycker arbetsmarknaden är för uppluckrad. Än så länge är det mig veterligen ingen som ställt frågan om den svenska väljarkåren vill se en starkare arbetsrätt.
  3. Moderaterna verkar inte ovilliga i att fiska i grumliga vatten i flyktingfrågan. Den fråga som ställs, "Tycker du att det är bra eller dåligt att ställa krav på att flyktingars
    anhöriga skall kunna försörja sig själva om de skall flytta till Sverige?" är precis så antydande och oklar som såna frågor brukar vara. Det är bara kärnfamiljen, dvs. barn under 18 år och maka/make som över huvud taget idag räknas anhöriga och de skall redan kunna försörja sig. Ingen grupp i samhället är undantagen från plikten att försörja sig. Men många är arbetslösa när de kommer till Sverige och det tar ett tag innan de får jobb. Frågan är då: menar moderaterna att de skall ha ett jobb innan de kommer till Sverige? Eller bara att insatserna för att skapa arbete skall öka?
  4. Frågorna kring förnyelse är intetsägande: det är inte förbundet med något politiskt innehåll och förnyelse är som bekant ett ord som idag används i en allmänt positiv betydelse. På frågan "Tycker du att det är viktigt att moderaterna fortsätter att utvecklas och förnya sin politik eller tycker du inte det?" är det inte oväntat nästan ingen som svarar nej - av moderatsympatisörerna själva. Medan bara hälften av vänsterpartisympatisörerna anser att det är viktigt.

Nå, helt oavsett detta är det tydligt att moderaterna vet vad de sysslar med - de är trots dåliga opinionssiffror i färd med att driva en klart borgerlig politik - deras kärngrupper gillar det också - och de är i färd med att ta nya offensiva steg. De fokuserar på de centrala frågorna för att förskjuta makten i Sverige - efter att a-kasseförändringarna sänkt fackets förhandlingsstyrka och skattesänkningar och kundvalsreformer öppnar för ett kundmedvetande kommer nu en privatiseringsoffensiv som kommer omdefiniera vår syn på det offentliga. Moderaterna lyckas alltså med den politiska kärnuppgiften samtidigt som Schlingmann påvisar att moderaterna lyssnar ( i mindre viktiga frågor som miljö och försvaret) - det är närmast mästerligt.

Att näringslivets tankesmedja Timbro inte gillar detta pöbelaktiga beteende är ju inget förvånande - deras uppgift är att vara obstinata högerradikaler, som ändå får sina åsikter igenom på längre sikt. Att de är representerar befolkningen lika lite som en genomsnittlig perukstock i brittiska överhuset är en annan sak. De behöver ju inte regera landet.

Både Moderaterna och Timbro fullföljer respektive uppdrag. Tänk om det var lika bra på vänsterkanten.

1 kommentar:

Anonym sa...

Att näringslivets tankesmedja Timbro inte gillar detta pöbelaktiga beteende är ju inget förvånande - deras uppgift är att vara obstinata högerradikaler, som ändå får sina åsikter igenom på längre sikt.

Här är "på längre sikt" en länk till en önskelista daterad 1980. Vad kommer denna lista ifrån?