fredag 12 oktober 2007

Kanske förstår en och annan lite mer nu

Under de senaste åren har den bolivarianska revolutionen i Venezuela på kort tid fått dåligt insatta borgerliga debattörer att underkänna precis allt som händer i landet. Det är förstås möjligt att göra tack vare det enorma informationsvacuum som existerar – inte bara runt just detta land utan runt ekonomiska och politiska frågor överhuvudtaget. Men förförståelsen att allt som går utanför vanliga liberala dogmer är dömt att misslyckas bevisar borgerliga analytiker på förhand att socialistisk ekonomisk politik måste misslyckas.

De fånigaste angreppen på Venezuela har gällt landets fattigdomsbekämpning och ekonomi. Det är ju svårt underkänna en ekonomisk politik som lyfter ett land från närmast nolltillväxt till snabb frammarsch och som sänker sina fattigdomstal snabbare än något annat land i världen, men det går.

I den mediala situation som vi har idag, spelar rena fakta ingen stor roll innan någon ”viktig” person säger något. Därför var det viktigt att Joseph Stieglitz äntligen kunde säga något.

Inga kommentarer: