lördag 7 juni 2008

Fokus på utomparlamentariskt arbete


Just nu röstar ombuden på vänsterpartiets kongress om kongressuttalandet. Här finns en av de tydligaste skillnaderna i vänsterpartiet idag jämfört med tidigare kongresser: mycket mer fokus på arbetet utanför parlamenten. Ingen kongress har hittills ansett organisering, opinionsbildning och dialog som en kollektiv uppgift: det har antingen tagits för självklart (även om det ser väldigt olika ut på den punkten i realiteten) eller som en uppgift för partiledningen.

Kanske kommer det att stanna vid ord.Ofta är ju deklarationer ett slags alibi för själva arbetet, men detta känns mindre floskulöst än det hade kunnat vara. Försöken med att Fråga förorten, torgenkäter och dörrknackning är knappast något som helt präglar vänsterpartiet 2008, men det har skapat en entusiasm som man inte kan ta miste på.

Inga kommentarer: