fredag 2 november 2007

Möte i Botkyrka

Det finns en klar motsättning mellan att arbeta heltid på en tidning, vara ute mycket och tala, och samtidigt berätta om mötena. Den här veckan har allt kolliderat. Lika bra ni vänjer er. Jag prioriterar att vara marxist IRL.

I Botkyrka i söndags var det Socialistiskt Forum. Bara att det ordnas är bra: att SSU och Ung vänster och ABF kan öppna upp de vattentäta skotten mellan organisationerna är viktigt. För tio år sedan otänkbart. Jag hann inte vara där mer än på mitt föredrag och den efterföljande debatten, med två kommunalare och en från LO. Det blev en bra diskussion, med offensiv inriktning. I fokus: frågan om valfrihet, kundvalssystem och medborgarmakt. Jag är övertygad om att vänstern måste ta valfrihetsdebatten på allvar, och lära sig särskilja på valfrihet och privat ägande. Men utgångspunkten, som Lars-Åke Almqvist från Kommunal poängterade, bör också vara att människor vill kunna bestämma över viktiga delar i sitt liv: även inom sjukvård, äldrevård och liknande. Jag är övertygad om att kundvalssystem ger en mycket begränsad form av valfrihet: du får välja mellan några färdiga produkter – exakt vad de innehåller vet du oftast inte. Och att få göra innehållsliga val när du väl valt din produkt – det är inte speciellt ofta aktuellt, av kostnadsskäl. Jag är också övertygad om att den reella valfriheten skadats mer av nedskärningar och toppstyrning än av vårdpersonalens inflytande och offentligt ägande.

Lars Ohly uppmärksammade i sitt veckobrev 5/10 2007 ett intressant exempel:

”I Falun har hemtjänsten arbetat i flera år för att ge brukarna ett större inflytande över sin vardag. Modellen innebär bland annat att brukaren har möjlighet att byta en insats mot en annan. Om det är vackert väder ute kanske städningen kan vänta till nästa vecka för att bytas ut mot en promenad. Jag tycker att det är just den här typen av valfrihet som behövs inom äldreomsorgen.”

Helt riktigt tänkt och naturligtvis mycket viktigare än att kunna välja vilken eldirektör som skall få profitera på din lön.

Inga kommentarer: