torsdag 29 november 2007

Varning: hotet mot demokratin i Venezuela

Alla som lite mer noga följt utvecklingen i Venezuela har kunnat konstatera att det råder ett mycket smutsigt spel om landets framtid. Samtidigt som vänstern vunnit varje val och folkomröstning sedan 1998, har detta aldrig helt accepterats av landets borgarklass.

Nu pågår det återigen uppenbara förberedelser för att störta den demokratiskt valda regeringen: politiska mord sker på öppen gata, en CIA-plan har avslöjats - läs mer på Venezuelaanalysis. Och i Flamman.

Om allt detta finns inte ord i Sveriges mainstreammedier. Det är illa nog att de borgerliga tidningarna inte förmår bevaka hot mot demokratin när de dyker upp från höger. Skall SVT, som berömde sig för att vara demokratins beskyddare i en storslagen kampanj för ett år sedan bara ta ställning för demokratin i länder där vänstern inte styr?

1 kommentar:

Neo sa...

det är sann! Vi måste agera! Jag har skickat en mail till flera parlementariker i EU (United Left) med texten från Memo, en analys och en begäran om en undersökning. Det måste skickas till nyhetsbyråer tror jag.