torsdag 22 november 2007

Om Leijonborg och Globaliseringsrådet i Flamman

I veckans nummer av Flamman tar vi upp en av de märkligare vändningarna

Före valet 2006 var Folkpartiet en hård kritiker av myndighetspropaganda. I rapporten Vägen bort från Enparti(s)taten (mars 2005) skriver partiet att ”statliga myndigheter får inte förvandlas till politiska propagandacentraler. De ska stå i medborgarnas, inte ett enskilt partis eller åsiktsriktnings, tjänst”
Ett särskilt problem när staten ägnar sig åt propaganda är att medborgarna inte vet att det finns en politisk tanke bakom: ”Under förment neutral och opartisk flagg torgförs ståndpunkter som borde ha getts en politisk varubeteckning. Därmed vilseleds medborgarna.” Ett exempel på statlig propaganda som var olämplig, skriver Folkpartiet i rapporten, är Skatteverkets uppmaningar om att folk skall betala skatt.

Efter valet har Folkpartiet varit pådrivande för att inrätta ett globaliseringsråd som slår fast en grundsyn både på globaliseringen och dess effekter. Lars Leijonborg är nu ordförande i rådet.

Rådet får kritik i veckans Flamman för att ha ”för snävt perspektiv” (Attac) för att vara ”ett organ för ideologiproduktion” (Vänsterpartiet). Sven-Erik Österberg (s) kallar det ”ett rejält skott i foten”.

Vi har också intervjuat Lars Leijonborg om kritiken.

Inga kommentarer: